صفحه اول معرفی خدمات پروژه ها اعضاء تماس
 
   

تغذيه كوره سيمان بوشهر را در شهرستان برازجان طراحي و ساخته و نصب و راه اندازي نموده است و طراحي و ساخت تجهيزات سيمان كوير كاشان و طراحي و ساخت و نصب و راه اندازي سيمان فارس نو را در دست اقدام دارد و با گروههاي صنعتي در مناقصه ساخت كارخانه سيمان پنجهزار تني سيمان خوزستان بصورت كامل و كليد تحويل و مناقصه ساخت كارخانه سيمان عدرا با ظرفيت يك ميليون تن در سال در كشور سوريه نيز مشاركت فعال و مستقيم دارد و اميدوار است تجربه و دانش و استعداد فرزندان اين مرز و بوم را در عرصه صنعت بين الملل به نمايش گذاشته و توانائيهاي خود را در رقابت هاي توليد و ايجاد صنايع در خارج از كشور نيز به اثبات برساند.

نوع فعاليت
 

فعاليتهاي مهندسين مشاور استپ درزمينه صنايع كاني غير فلزي شامل صنايع سيمان، گچ ، آهك ، سراميك ها ، شيشه ، چيني مظروف ، لوله هاي سفالين ، پوكه هاي معدني ، صنايع سنگ ، سيپوركس ، ايتونگ ، و ... ميباشد .

عمده فعاليت اين شركت از بدو تاسيس در زمينه صنايع سيمان بوده كه رشته تخصصي موسسين شركت ميباشد و در ساير رشته ها نيز از همكاري كارشناسان مجرب بهره مند است .
مهندسين مشاور استپ با بهره مندي از مديران وكارشناسان مجرب برق و كنترل تا كنون خدمات ارزنده اي درزمينه سيستمهاي كنترل و ابزار دقيق به صنعت ارائه نموده است و دراين خصوص از توانمندي بالائي برخوردار است .
مهندسين مشاور استپ از سال 1378 فعاليت خود را در زمينه طراحي و ساخت تجهيزات دپارتمانهاي صنعتي بصورت كليد تحويل آغاز نموده و در اين راستا دپارتمان سيلوي هاي مواد خام و

معرفی شرکت

با توجه به نيازهاي فني جهت اجراي پروژه هاي صنعتي پيشرفته ، گروهي از افراد متخصص در امور صنايع كشور براي قطع هر چه بيشتر وابستگي به شركتهاي خارجي و درنهايت نزديك شدن به خود اتكائي عملي و صنعتي مصمم گرديدند با جمع آوري امكانات بالقوه و بالفعل خود نيروي لازم جهت انجام پروژه هاي صنعتي را در حد توان بوجود آورند .
لذا شركت خدمات فني و مهندسي طرحهاي صنعتي ايران به دنبال اين تفكر در سال 1366 تاسيس گرديد تا با توجه به جمع آوري تخصصهاي لازم و اميد به حمايت مسئولين مربوطه اجراي طرحهاي صنعتي را به دست ايرانيان امكان پذير سازند .
شركت خدمات فني ومهندسي طرحهاي صنعتي ايران / استپ حاصل تجمع متخصصين با سوابق طولاني درزمينه هاي اجرائي ، مشاوره ، طراحي سازماندهي و راهبري صنايع مختلف ميباشد . هدف از اين تشكل ، ارائه خدمات فني مهندسي در طيف وسيع مشاوره تا اجراست . شركت با تركيب ويژه خود اين امكان را بوجود آورد كه بتواند در شرايط مقتضي از بالاترين سطح تجارب فني وعلمي در زمينه ها وتخصصهاي مختلف بهره گيرد .
اعضا شركت خدمات فني و مهندسي طرحهاي صنعتي ايران از با تجربه ترين متخصصين در صنايع كاني غير فلزي بخصوص در صنايع سيمان مي باشند.
در شركت خدمات فني و مهندسي طرحهاي صنعتي ايران بيش از 30 نفر از مهندسين با تجربه ايراني به غير از سهامداران شركت بصورت ثابت همكاري مي نمايند.

صفحه اول معرفی خدمات پروژه ها اعضاء تماس English Version