صفحه اول معرفی خدمات پروژه ها اعضاء تماس
 
معرفی اعضاء

اعضاء شركت خدمات فني و مهندسي طرحهاي صنعتي ايران از با تجربه ترين متخصصين در صنايع كاني غير فلزي بخصوص در صنايع سيمان ميباشند .
در شركت خدمات فني ومهندسي طرحهاي صنعتي ايران بالغ بر 30 نفر از مهندسين با تجربه ايراني به غير از سهامداران شركت همكاري مي نمايند .
سهامداران شركت :

1- مهندس اسماعيل عبدي, فوق ليسانس درمهندسي شيمي فارغ التحصيل سال 1345 از پلي تكنيك تهران - مدير عامل و عضو هيات مديره .

2- مهندس كمال بزرگي, فوق ليسانس در مهندسي شيمي فارغ التحصيل سال 1345 از پلي تكنيك تهران - نائب رئيس هيات مديره.

3- مهندس مير فريد مصطفوي, فوق ليسانس برق والكترونيك از دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه دوره DEA در اتوماسيون از دانشگاه SUPELEC , ORSAY پاريس - رئيس هيات مديره .

4- دكتر قدرت الله عباسي, دكتراي مهندسي (Dr. Ing) با رتبه شايان افتخار مهندسي شيمي(MS) از دانشگاه پاريس سال 1974 و فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشكده فني دانشگاه تهران سال 1345 - عضو هيات مديره.

5- محمد باقر كسرايي, فوق ليسانس مديريت و حسابداري و علوم مالي شركت نفت تهران سال 1355 - عضو هيات مديره.صفحه اول معرفی خدمات پروژه ها اعضاء تماس English Version